มะเขือยาว , มะเขือยาวม่วง เปลือกสีม่วงและขาว คุณภาพดีกว่าสีเขียว สรรพคุณ ป้องกันโรคความดันโลหิตสูงและโรคลักปิดลักเปิด
การปลูกพืชสวน
มะเขือยาว , มะเขือยาวม่วง ชื่ออื่นๆ : มะเขือกะโกแพง, มะเขือจาน, มะเขือจาวมะพร้าว, มะเขือหำม้า, มะแขว้งคม ต้นกำเนิด : ชื่ …