มันขี้หนู หรือ หัวมันขี้หนู (ภาคใต้) นิยมบริโภคกันมากในภาคใต้ โดยใส่ในแกงส้มหรือทำเป็นอาหารว่างต้มจิ้มเกลือ
การปลูกพืช
มันขี้หนู หรือ หัวมันขี้หนู (ภาคใต้) ชื่ออื่นๆ : มันหนู (ใต้) อุปิกะลัง (นราธิวาส, มาเลเซีย) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : …