เครือมัน เครือมันเทียน มันเทียน มันนก หัวใต้ดินนำมาทำให้สุก ปรุงเป็นอาหารหรือของหวานรับประทานได้
การปลูกพืช
เครือมัน เครือมันเทียน มันเทียน มันนก ชื่ออื่นๆ : เครือมัน เครือมันเทียน มันเทียน มันนก ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : มันเทียน …