ม่านบาหลี ปลูกเป็นไม้ประดับซุ้มเพื่อให้ร่มรื่นหรือทำซุ้มประตู
ไม้เลื้อย
ม่านบาหลี ชื่ออื่นๆ : ม่านบาหลี ม่านบังตา ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ :  Grape Ivy, Javanese Treebine ชื่อวิทยาศาสตร์ : …