สะแบง ยางกราด ต้นไม้สูง เนื้อไม้ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์
ไม้ยืนต้น
ยางกราด ชื่ออื่นๆ : ยางกราด, กาด,ยางสะแบง (นครราชสีมา) กราด, ซาด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) กร้าย (ส่วย – สุรินทร์) ชะแบง,  …