ยางเหียง ชาด ลำต้นเปลาตรง เนื้อใบหนามีขนสีน้ำตาลคลุมแน่น
ไม้ยืนต้น
ยางเหียง  ชาด ชื่ออื่นๆ : เหียง, ยางเหียง (ทั่วไป) ตาด (พิษณุโลก, จันทบุรี)  สะแบง, ตะแบง, (ภาคตะวันออก)  ล่าทะย่อง, ตะล …