เถาวัลย์เปรียง ไม้เถาเลื้อยขนาดใหญ่ เถาและรากใช้เป็นยา
ไม้ยืนต้น
เถาวัลย์เปรียง ชื่ออื่นๆ : เครือตาปลา, เครือตับปลา (อีสาน), เครือเขาหนัง, เถาวัลย์เปรียงแดง, เถาวัลย์เปรียงขาว, ย่านเหมา
มะแหลบ เป็นเครื่องเทศที่ชาวเหนือนำมาปรุงเป็นเครื่องลาบ
พืชล้มลุก
มะแหลบ ชื่ออื่นๆ : เทียนตั๊กแตน ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : มะแหลบ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Heracleum siamicum Craib. (Heracleum Ba