ย่านางแดง ไม้เถาเลื้อย กลีบดอกเป็นสีแดงสด ปลูกเป็นไม้ประดับตามรั้วหรือซุ้มบ้าน
ไม้เลื้อย
ย่านางแดง ชื่ออื่นๆ : สยาน (ตาก, ลำปาง), เครือขยัน (ภาคเหนือ), หญ้านางแดง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), ขยัน, เถาขยัน ต้นกำเน
เถาวัลย์เขียว ไม้เถาใบมีสีเขียวเข้ม
การปลูกพืชสมุนไพร
เถาวัลย์เขียว ชื่ออื่นๆ : เถาวัลย์เขียว (กลาง) จ้อยนาง (เชียงใหม่) ยาดนาง (สุราษฎร์ธานี) ต้นกำเนิด : ตอนกลางของเอเชียตะว
ย่านาง หรือย่านางขาว ไม้เถาว์เลื้อย คนไทยนิยมใช้ใบย่านางคั้นเอาน้ำปรุงอาหาร
พืชผัก
ใบย่านาง ชื่ออื่นๆ : ย่านางขาว ต้นกำเนิด : พบขึ้นตามป่าผลัดใบ ป่าดงดิบ และป่าโปร่ง ในทุกภาคของประเทศไทย ภาคกลาง ชื่อสามั
ย่านาง ใบย่านาง สมุนไพรไม้เถาเลื้อย นิยมใชเป็นส่วนผสมในแกงลาว
การปลูกพืชสมุนไพร
ย่านาง ใบย่านาง สมุนไพรไม้เถาเลื้อย นิยมใชเป็นส่วนผสมในแกงลาว ชื่ออื่นๆ : ย่านางขาว ต้นกำเนิด : ตอนกลางของเอเชียตะวันออก