รกฟ้า ไม้เนื้อแข็ง ขัดซักเงาได้ดี ใช้ทำพื้นคาร เฟอร์นิเจอร์ ด้ามเครื่องมือ
ไม้ยืนต้น
รกฟ้า ชื่ออื่นๆ : รกฟ้า (ภาคกลาง) กอง (ภาคเหนือ สงขลา) คลี้ (ส่วน-สุรินทร์) จะลึก (เขมร-บุรีรัมย์) เชือก (สุโขทัย) เซียก …