ผักกุ่ม กลุ่มยารักษาโรคผิวหนัง ผื่นคัน กลากเกลื้อน
การปลูกพืชสมุนไพร
ผักกุ่ม ชื่ออื่นๆ : ผักกุ่ม ผักกุ่มบก ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : Sacred Barnar, Caper Tree ชื่อวิทยาศาสตร์ : Crateva adanso
ทองพันชั่ง สรรพคุณแก้พิษไข้ แก้โรคมะเร็ง เรื้อน วัณโรค โรคผิวหนัง
พืชล้มลุก
ทองพันชั่ง ชื่ออื่นๆ : ทองคันชั่ง หญ้ามันไก่ ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : Common Rhinacanthus ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rhinacanthus
บักกระท้อน ไม้ต้นขนาดกลาง เป็นกลุ่มยา แก้บิด ท้องเดิน ท้องร่วง โรคกระเพาะ
ไม้ผล
บักกระท้อน ชื่ออื่นๆ : เตียน ล่อน สะท้อน (ภาคใต้) มะต้อง (ภาคเหนือ,อุดรธานี)  มะติ๋น (ภาคเหนือ) สตียา สะตู (มาเลย์-นราธิ
มะหวด ไม้ยืนต้นผลัดใบ ผลสุกนิยมนำมารับประทาน และทำไวน์
ไม้ผล
มะหวด ชื่ออื่นๆ : กะซำ, กำจำ, กำซำ, ชันรุ, ซำ, นำซำ, มะจำ (ภาคใต้); มะหวด (ภาคกลาง); มะหวดบาท (ภาคตะวันออกเฉียงใต้); มะห
ขี้เหล็ก ขี้เหล็กหลวง ประโยชน์ด้านสมุนไพร รักษาโรคเส้นประสาท นอนไม่หลับ
การปลูกพืชสมุนไพร
ขี้เหล็ก ขี้เหล็กหลวง ชื่ออื่นๆ : ขี้เหล็กแก่น (ราชบุรี) ขี้เหล็กบ้าน (ลำปาง) ขี้เหล็กหลวง (ภาคเหนือ) ขี้เหล็กใหญ่ (ภาคก
มะนาวป่า มะนาวผี ปลูกเป็นไม้ประดับได้ ช่วยแก้โรคทางเดินหายใจ
ไม้ผล
มะนาวป่า ชื่ออื่นๆ : มะลิว (เชียงใหม่), กรูดเปรย (จันทบุรี), นางกาน (ขอนแก่น), กรูดผี (สุราษฎร์ธานี), ขี้ติ้ว จ๊าลิ้ว (ภ