สามสิบ รากสามสิบ ไม้เถาเลื้อยขนาดเล็ก พาดพันต้นไม้อื่น
ไม้เลื้อย
สามสิบ ชื่ออื่นๆ : จ๋วงเครือ (เหนือ) ผักชีช้าง (หนองคาย) ผักหนาม (นครราชสีมา) สามร้อยราก (กาญจนบุรี) สามสิบ, ชีช้าง, จั่