หนามแน่แดง เครือต้มน้ำกินเวลาที่โดนพิษจากสัตว์มีพิษ นิยมใช้ปลูกเป็นไม้ดอกประดับบ้าน
การปลูกพืชสมุนไพร
หนามแน่แดง ชื่ออื่นๆ :  รางจืดแดง, หนามแน่แดง,น้ำปู้(เชียงใหม่),ปังกะล่ะกวอ(กระเหรี่ยง แม่ฮ่องสอน) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ