ความแตกต่างของผลลองกองและลางสาด
การปลูกพืช
ความแตกต่างของลองกอง ลางสาด “ลางสาด” และ “ลองกอง” เป็นอีกผลไม้ที่นิยมอย่างมาก แต่ผลไม้ทั้งสองชนิดนี้มีรูปร่างและลักษณะคล
ลองกอง เนื้อชุ่มฉ่ำมีกลิ่นหอม รสหวาน
ไม้ผล
ลองกอง ชื่ออื่นๆ : ลังสาดเขา (นครศรีธรรมราช) ต้นกำเนิด : เกาะมลายู อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์และภาคใต้ของไทย ในจังหวัดนราธิว