กระสวย ลำบิดดง ยอดอ่อนและผล รับประทานได้
ไม้ยืนต้น
กระสวย ชื่ออื่นๆ : จังนัง (สุรินทร์), ดำบิดดง (ระนอง), คันจ้อง คันจอง (อุบลราชธานี) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : ลำบิดดง ชื่อ