ลำโพง ลำโพงกาสลัก มะเขือบ้าอินเดีย ทุกส่วนของลำต้น ใบ ดอก ผล มีคุณสมบัติเป็นพิษทั้งสิ้น
การปลูกพืช
ลำโพง ชื่ออื่นๆ : ภาคกลาง (ลำโพง, ลำโพงขาว, ลำโพงกาสลัก) ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (มะเขือบ้า) ส่วย-สุรินทร์ (ละอั