ลำไย ผลสดนำมารับประทาน ลำต้นใช้ทำเครื่องเรือนตกแต่งบ้าน
ไม้ผล
ลำไย ชื่ออื่นๆ : บ่าลำไย (ภาษาพื้นบ้านภาคเหนือ) ต้นกำเนิด : เขตร้อนและกึ่งร้อนของเอเชีย ชื่อสามัญ : ลำไย ชื่อวิทยาศาสตร์