4 วิธีการขยายพันธุ์ลำไยที่นิยมมากที่สุด
การปลูกพืช
ลำไย ลําไยเป็นพืชที่สามารถขยายพันธุ์ได้หลายวิธี แต่ที่นิยมมากในปัจจุบันคือ การตอนกิ่ง ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายและได้ผลแน่นอนเ
ข้าวเหนียวเปียกลำไย ราดหน้าด้วยกะทิหอมมัน รสชาติหวานหอมสดชื่น
เทคโนโลยีเกษตร
ลำไย บ่าลำไย (ภาษาพื้นบ้านภาคเหนือ) เป็นผลไม้ที่พบมากที่สุดในภาคเหนือของไทย เนื้อมีสีขาวขุ่น รสหอมหวาน เนื้อลำไยกินสดเป็
การดูแลลำไย หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต
ตลาดเกษตร
การดูแลรักษาลำไยที่ให้ผลผลิตหลังเก็บเกี่ยว การดูแลรักษาลำไยที่ให้ผลผลิตระยะหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ประมาณ เดือนกันยายน ขั้น
ลำไย เนื้อมีสีขาวขุ่น รสหอมหวาน
ไม้ผล
ลำไย ชื่ออื่นๆ : บ่าลำไย (ภาษาพื้นบ้านภาคเหนือ) ต้นกำเนิด : เขตร้อนและกึ่งร้อนของเอเชีย ชื่อสามัญ : ลำไย ชื่อวิทยาศาสตร์