การปลูกพลับ ผลไม้เมืองหนาว มีรสหวานหอมชื่นใจ
การปลูกพืช
พลับ พลับเป็นไม้ผลเมืองหนาวซึ่งเป็นไม้ผลยืนต้นขนาดใหญ่มีการเจริญเติบโตดี ลําต้นมีผิวหยาบกร้าน ขรุขระ สีนาตาลแก่ใบสีเขียว