ลูกพลัม หรือ ลูกพรุน เป็นผลไม้ ใช้รับประทานสดและแปรรูปได้
ไม้ผล
พลัม ชื่ออื่นๆ : ไหน, ลูกไหน,  พลัม, ลูกพลัม, ลูกพรุน ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : plum ชื่อวิทยาศาสตร์ : …