ลูกใต้ใบ มะขามป้อมดิน หญ้าใต้ใบ หญ้าใต้ใบขาว ทุกส่วนมีรสขม
พืชล้มลุก
ลูกใต้ใบ มะขามป้อมดิน ชื่ออื่นๆ : ต้นใต้ใบ, หญ้าลูกใต้ใบ, หมากไข่หลัง (เลย) หญ้าใต้ใบ (อ่างทอง, นครสวรรค์, ชุมพร) ไฟเดือ