หนวดปลาดุก, หญ้าหนวดแมว, หญ้าไข่กบ, หญ้าไข่เขียด
วัชพืช
หนวดปลาดุก, หญ้าหนวดแมว, หญ้าไข่กบ, หญ้าไข่เขียด ชื่ออื่นๆ : หนวดปลาดุก, หญ้าหนวดแมว, หญ้าไข่กบ, หญ้าไข่เขียด หญ้าดอกแดง
ผักปอดนา พบในนาข้าว ภายหลังการดำนา ต้นอ่อนใช้เป็นผักบริโภคได้
วัชพืช
ผักปอดนา ชื่ออื่นๆ : ผักปอด (phak pot) ผักปอดนา ผักปุ่มปลา (ไทย) ผักกุ่มป๋า ผักจุ๋มป๋า ผักกาดนา (เชียงใหม่) ต้นกำเนิด :
ผักงวงช้าง เป็นพืชล้มลุกประเภทวัชพืช
พืชล้มลุก
ผักงวงช้าง ชื่ออื่นๆ : หญ้างวงช้าง ผักงวงช้าง หญ้างวงช้างน้อย ผักแพวขาว ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : Indian heliotrope, devil
หญ้าแดง วัชพืชในนาข้าว นิยมนำมาเป็นอาหารสัตว์
วัชพืช
หญ้าแดง ชื่ออื่นๆ : หญ้ากระดูกไก่,  หญ้าดอกธูป,  หญ้าดอกต่อ, หญ้าเดือย, หญ้าสล้าง ต้นกำเนิด : เขตร้อนของทวีปเอเชีย ชื่อส
ผักแขยง ต้น ยอดอ่อน และใบอ่อน รับประทานเป็นผักสด
พืชผัก
ผักแขยง ชื่ออื่นๆ : ผักพา (ภาคเหนือ), จุ้ยหู่โย้ง (จีนแต้จิ๋ว), สุ่ยฝูโหยง (จีนกลาง), ผักกะแยง แขยง คะแยง ผักกะออม มะออม
ผักโขมไร้หนาม, ผักขม เป็นวัชพืชในนา ชอบขึ้นในสภาพไร่ ดินร่วน
การปลูกพืช
ผักโขมไร้หนาม, ผักขม ชื่ออื่นๆ : ผักโขม  ผักขม ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : slender amaranth ชื่อวิทยาศาสตร์ : Amaranthus gra
หญ้าคอมมิวนิสต์,หญ้าข้าวนก ต้นเล็กคล้ายข้าว เจริญเติบโตได้ดีในสภาพน้ำขัง
วัชพืช
หญ้าคอมมิวนิสต์,หญ้าข้าวนก ชื่ออื่นๆ : หญ้าข้าวนก, หญ้าคอมมิวนิสต์,หญ้าพุ่มพวง ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : หญ้าข้าวนก, หญ้าค