ผักโขมไร้หนาม, ผักขม เป็นวัชพืชในนา ชอบขึ้นในสภาพไร่ ดินร่วน
การปลูกพืช
ผักโขมไร้หนาม, ผักขม ชื่ออื่นๆ : ผักโขม  ผักขม ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : slender amaranth ชื่อวิทยาศาสตร์ : Amaranthus gra
หญ้าคอมมิวนิสต์,หญ้าข้าวนก ต้นเล็กคล้ายข้าว เจริญเติบโตได้ดีในสภาพน้ำขัง
วัชพืช
หญ้าคอมมิวนิสต์,หญ้าข้าวนก ชื่ออื่นๆ : หญ้าข้าวนก, หญ้าคอมมิวนิสต์,หญ้าพุ่มพวง ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : หญ้าข้าวนก, หญ้าค