วิธีการควบคุมวัชพืชในนาข้าว
วัชพืช
การควบคุมวัชพืชในนาข้าว วัชพืชถือได้ว่าเป็นอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาการปลูกข้าว ไม่ว่าจะเป็นการปลูกข้าวโดยวิธีใดทั้งนี้ เน
หญ้าหางหมาจิ้งจอก พืชหลายฤดู เป็นแหล่งอาหารสัตว์ตามธรรมชาติสำหรับแทะเล็มของ โค กระบือ
วัชพืช
หญ้าหางหมาจิ้งจอก ชื่ออื่นๆ : หญ้าหางหมาจิ้งจอก ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : knotroot foxtail. ชื่อวิทยาศาสตร์ : Setaria geni
กกขนาก เป็นพืชจำพวกไม้ล้มลุก นำมาทอเสื่อพับ
การปลูกพืช
กกขนาก ชื่ออื่นๆ : หญ้าสลาบ (เชียงใหม่) กกลังกา, กกรังกา, กกต้นกลม, กกขนาก, หญ้าลังดา, กกดอกแดง ต้นกำเนิด : พบทั่วไปในนา
ผักเบี้ยหิน พืชล้มลุกลำต้นอวบน้ำ
พืชล้มลุก
ผักเบี้ยหิน ชื่ออื่นๆ :  ผักโขมหิน, ผักขมหิน ต้นกำเนิด : ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชื่อสามัญ : House purslane ชื่อวิทยา
หนวดปลาดุก, หญ้าหนวดแมว, หญ้าไข่กบ, หญ้าไข่เขียด
วัชพืช
หนวดปลาดุก, หญ้าหนวดแมว, หญ้าไข่กบ, หญ้าไข่เขียด ชื่ออื่นๆ : หนวดปลาดุก, หญ้าหนวดแมว, หญ้าไข่กบ, หญ้าไข่เขียด หญ้าดอกแดง
ผักปอดนา พบในนาข้าว ภายหลังการดำนา ต้นอ่อนใช้เป็นผักบริโภคได้
วัชพืช
ผักปอดนา ชื่ออื่นๆ : ผักปอด (phak pot) ผักปอดนา ผักปุ่มปลา (ไทย) ผักกุ่มป๋า ผักจุ๋มป๋า ผักกาดนา (เชียงใหม่) ต้นกำเนิด : …
ผักงวงช้าง เป็นพืชล้มลุกประเภทวัชพืช
พืชล้มลุก
ผักงวงช้าง ชื่ออื่นๆ : หญ้างวงช้าง, ผักงวงช้าง, หญ้างวงช้างน้อย, ผักแพวขาว ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : Indian heliotrope, de
หญ้าแดง วัชพืชในนาข้าว นิยมนำมาเป็นอาหารสัตว์
วัชพืช
หญ้าแดง ชื่ออื่นๆ : หญ้ากระดูกไก่,  หญ้าดอกธูป,  หญ้าดอกต่อ, หญ้าเดือย, หญ้าสล้าง ต้นกำเนิด : เขตร้อนของทวีปเอเชีย ชื่อส
ผักแขยง ต้น ยอดอ่อน และใบอ่อน รับประทานเป็นผักสด
พืชผัก
ผักแขยง ชื่ออื่นๆ : ผักพา (ภาคเหนือ), จุ้ยหู่โย้ง (จีนแต้จิ๋ว), สุ่ยฝูโหยง (จีนกลาง), ผักกะแยง แขยง คะแยง ผักกะออม มะออม