ว่านผักบุ้ง ไม้เถาเลื้อย ลำต้นและใบมีขนปกคลุม
ไม้เลื้อย
ว่านผักบุ้ง ชื่ออื่นๆ : ดอกผักบุ้ง, ดอกผักบุ้งฝรั่ง, ว่านผักบุ้ง ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : – ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ipomo