สบู่ดำ ก้านใบจะมียางสีขาวขุ่นคล้ายน้ำนมไหลออกมา มีกลิ่นเหม็นเขียว
ไม้ยืนต้น
สบู่ดำ ชื่ออื่นๆ : สบู่ดำ ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : Physic nut, Black soap, ชื่อวิทยาศาสตร์ : Jatropha …