สมอไทย หรือบักส้มมอ ประโยชน์และสรรพคุณ
การปลูกพืชสมุนไพร
สมอไทย สมอไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ Terminalia chebula Retz.  เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ผลัดใบ ลำต้นค่อนข้างเปลา ตรง ไม
ลักษณะของต้นสมอไทย ส้มมอ สมอ
การปลูกพืชสมุนไพร
สมอไทย ชื่ออื่นๆ : สมอ (นครราชสีมา) ม่าแน่ (เชียงใหม่) สมอไทย (ภาคกลาง) หมากแน่ะ (แม่ฮ่องสอน) มะน่ะ, หมากนะ, ส้มมอ ต้นกำ …
สมอไทย ไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ สรรพคุณแก้ท้องผูก เป็นยาขับปัสสะวะ บำรุงหัวใจ
ไม้ผล
สมอไทย ชื่ออื่นๆ : มะนะ, สมอไทย, ม่าแน่ (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่)  สมอไทย, สมออัพยา (ภาคกลาง)  หมากแน่ะ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอ