สมัดใหญ่ ไม้พุ่มเปลือกสีน้ำตาล ผิวเรียบ ผลผิวใสฉ่ำน้ำ มีรสเปรี้ยวร้อน
การปลูกพืชสมุนไพร
สมัดใหญ่ ชื่ออื่นๆ : ขี้ผึ้ง แสนโศก (นครราชสีมา) ชะมัด (อุบลราธานี) เพี้ยฟาน หญ้าสาบฮิ้น หมี่ (เหนือ) มะหรุย (ใต้) ยม …