ขาเปีย เป็นยาบำรุงกำลัง บำรุงกำหนัด ทำให้มีกำลังวังชา
ไม้เลื้อย
ขาเปีย ชื่ออื่นๆ : โป่งลม, ป่องลม, ดอกกุ่มก่าม ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : โป่งลม ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hymenopyramis parvifolia …