สะบ้า ไม้เถาเนื้อแข็งขนาดใหญ่ เมล็ดแก้โรคผิวหนัง
การปลูกพืช
สะบ้า ชื่ออื่นๆ : สะบ้ามอญ สะบ้าใหญ่ สะบ้าหลวง มะบ้าหลวง มะนิม หมากงิม บ้า ย่านบ้า สะบ้าหนัง สะบ้าแฝก กาบ้า ต้นกำเนิด …