สะแกแสง ดอกมีกลิ่นหอมเย็น นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ
ไม้ยืนต้น
สะแกแสง ชื่ออื่นๆ : แกนแซง (อุตรดิตถ์) , เก้าโป้ง, งุ้นสะบันนา (เชียงใหม่) , เฝิง (เพชรบูรณ์) , ราบ (สุราษฎร์ธานี) …