ต้นสัก เป็นไม้ที่มีคุณค่ามาก เนื้อไม้มีสีเหลืองทอง ใช้ก่อสร้างบ้านเรือน
ไม้ยืนต้น
ต้นสัก ชื่ออื่นๆ : เคาะเยียโอ  ปายี้  เป้อยี  เส่บายี้ ต้นกำเนิด : ประเทศอินเดีย พม่า ลาว และไทย …