ต้นสัก เป็นไม้ที่มีคุณค่ามาก เนื้อไม้มีสีเหลืองทอง ใช้ก่อสร้างบ้านเรือน
ไม้ยืนต้น
ต้นสัก ชื่ออื่นๆ : เคาะเยียโอ, ปายี้, เป้อยี, เส่บายี้ ต้นกำเนิด : ประเทศอินเดีย พม่า ลาว และไทย (สวนที่ติดภาคเหนือของไท