สับปะรดอบแห้ง เก็บไว้ทานได้นาน สามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้
เทคโนโลยีเกษตร
วัตถุดิบและส่วนผสม สับปะรดหั่นแว่น  200  กรัม น้ำตาลทราย 1 ถ้วยตวง เกลือ 2 ช้อนโต๊ะ น้ำสะอาด 2 ถ้วยตวง …