วงศ์สับปะรดและพืชในสกุลสับปะรด BROMELIACEAE
พืชล้มลุก
ลักษณะประจำวงศ์ วงศ์สับปะรด ลักษณะเป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปี ลำต้นเป็นแกนสั้นๆ บางทีที่พบเป็นพืชอิงอาศัย ใบเรียงเป็นกระจุกแ
น้ำสับปะรด มีเอนไซม์ช่วยย่อยเนื้อและมีวิตามินซีสูง
เทคโนโลยีเกษตร
สับปะรด เป็นพืชล้มลุกข้ามปี ลำต้นแข็งสั้น ใบเรียวยาวปลายแหลม ขอบใบมีหนาม ออกดอกเป็นช่อมีก้านยาว ผลรูปร่างกลมทรงกระบอกมีต
สับปะรดอบแห้ง เก็บไว้ทานได้นาน สามารถทำเป็นอาชีพเสริมได้
เทคโนโลยีเกษตร
วัตถุดิบและส่วนผสม สับปะรดหั่นแว่น  200  กรัม น้ำตาลทราย 1 ถ้วยตวง เกลือ 2 ช้อนโต๊ะ น้ำสะอาด 2 ถ้วยตวง กรดซิตริก 1 …