หนอนตายหยากเล็ก,สามสิบกีบ รากใช้สระผมฆ่าเหา
ไม้เลื้อย
หนอนตายหยากเล็ก,สามสิบกีบ ชื่ออื่นๆ : สามสิบกีบ (ภาคอีสาน) หอนตายยาก เครือสามสิบ ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : สามสิบกีบ ชื่อว