สายบัว ก้านดอกและไหลใช้รับประทานได้
การปลูกพืชสวน
สายบัว ชื่ออื่นๆ : บัวสายกิน, บัวกินสาย, สายบัว, บัวขม, บัวขี้แพะ, บัวแดง, บัวสายสีชมพู, บัวจงกลนี ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ