สีง้ำ เนื้อไม้ มีสีน้ำตาลดำใช้ทำเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ขนาดเล็ก
ไม้ยืนต้น
สีง้ำ ชื่ออื่นๆ : จีง้ำ (กรุงเทพฯ), ซีฮำ (มลายู-ภูเก็ต. สตูล) รังแค (ชุมพร), ซีง้ำ (ตรัง) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ …