สีเสียดเหนือ สีเสียด ขี้เสียด เปลือกต้น – แก้บิด แก้ท้องร่วง สมานแผล แก้ท้องเดิน
ไม้ยืนต้น
สีเสียดเหนือ สะเจ (เงี้ยว-แม่ฮ่องสอน) สีเสียด ขี้เสียด (ภาคเหนือ) สีเสียดแก่น (ราชบุรี) สีเสียดเหนือ (ภาคกลาง) สีเสียดเห