ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม เนื้อสีแดงเข้ม รสชาติหวาน มีกลิ่นหอม
ไม้ผล
ส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม ชื่ออื่นๆ : โกร้ยตะลอง (ภาษาเขมร) มะขุน (เหนือ) มะโอ (เหนือ) ลีมาบาลี (มลายู ยะลา) และ สังอู (กะเห …
ส้มโอ หรือ ลูกโอ ผลไม้รสเปรี้ยว รสเปรี้ยวอมหวาน หรือรสหวาน
ไม้ผล
ส้มโอ หรือ ลูกโอ ชื่ออื่นๆ : โกร้ยตะลอง (เขมร) มะขุน, มะโอ (ภาคเหนือ) ลีมาบาลี (มลายู-ยะลา) สังอู (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)