ส้านใบเล็ก ต้นไม้ที่มีทรงต้นเปลา ดอกมีสีเหลือง ขนาดใหญ่มองเห็นเด่นชัดแต่ไกล
ไม้ยืนต้น
ส้านใบเล็ก ชื่ออื่นๆ : ไข่เน่าดง, ตานกกด (ลพบุรี), มะโตน (ชลบุรี), ส้านกวาง (ใต้), ส้านโดยเด (นครพนม), แส้น (ตรัง), เหมื …
ส้านดิน ไม้พุ่มสูง ดอกออกที่ซอกใบและปลายกิ่งกลีบดอกสีเหลือง
การปลูกพืชสมุนไพร
ส้านดิน ชื่ออื่นๆ : ส้านเต่า ส้านทุ่ง (สุราษฏร์ธานี) ส้านน้อย (พิษณุโลก) ส้านเตี้ย (ปราจีนบุรี ตราด) ต้นกำเนิด : ชื่อสาม