ส้านดิน ไม้พุ่มสูง ดอกออกที่ซอกใบและปลายกิ่งกลีบดอกสีเหลือง
การปลูกพืชสมุนไพร
ส้านดิน ชื่ออื่นๆ : ส้านเต่า ส้านทุ่ง (สุราษฏร์ธานี) ส้านน้อย (พิษณุโลก) ส้านเตี้ย (ปราจีนบุรี ตราด) ต้นกำเนิด : …