หญ้าหนวดแมว อีตู่ดง ไม้ล้มลุกขนาดเล็ก พืชที่อยู่ในพวกเดียวกับกะเพราและโหระพา
การปลูกพืชสมุนไพร
หญ้าหนวดแมว อีตู่ดง ชื่ออื่นๆ : พยับเมฆ (กรุงเทพ), อีตู่ดง (เพชรบูรณ์), บางรัก (ประจวบคีรีขันธ์) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ …