หญ้าหนวดแมว อีตู่ดง ไม้ล้มลุกขนาดเล็ก พืชที่อยู่ในพวกเดียวกับกะเพราและโหระพา
การปลูกพืชสมุนไพร
หญ้าหนวดแมว ชื่ออื่นๆ : พยับเมฆ (กรุงเทพ) อีตู่ดง (เพชรบูรณ์) บางรัก (ประจวบคีรีขันธ์) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : หญ้าหนวดแ