หนอนตายหยากเล็ก รากใช้สระผมฆ่าเหา
ไม้เลื้อย
หนอนตายหยากเล็ก ชื่ออื่นๆ : กะเพียด (ชลบุรี, ประจวบคีรีขันธ์) ป้งสามสิบ (คนเมือง) โปร่งมดง่าม, ปงมดง่าม (เชียงใหม่) หนอน