หมากม่อ สรรพคุณ เป็นยาพื้นบ้าน และปลูกเป็นไม้ประดับ
ไม้ยืนต้น
หมากม่อ ชื่ออื่นๆ : ต้นขี้หมู หม่อ หมากหม้อ ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : หมากหม้อ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rothmannia wittii …