หมากเบน ตะขบป่า สรรพคุณเป็นยาแก้ท้องเสีย บำรุงไต
ไม้ยืนต้น
หมากเบ็น ชื่ออื่นๆ : ตะขบป่า (ภาคกลาง) ตานเสี้ยน, มะเกว๋นนก, มะเกว๋นป่า (ภาคเหนือ) บักเบน, หมากเบน (หนองคาย) ต้นกำเนิด :