หมากเม่า มีรสหวานอมเปรี้ยว รับประทานเป็นผลไม้สด
ไม้ผล
หมากเม่า ชื่ออื่นๆ : หมากเม้า, บ่าเหม้า, หมากเม่า, มะเม่า, ต้นเม่า, เม่า, เม่าเสี้ยน, หมากเม่าหลวง, มะเม่าหลวง, มัดเซ ต้