วงศ์หม้อข้าวหม้อแกงลิง NEPENTHACEAE
พืชล้มลุก
ลักษณะประจำวงศ์ วงศ์หม้อข้าวหม้อแกงลิง ลักษณะวงศ์เป็นไม้ล้มลุกลำต้นมักเลื้อยพันไม้อื่น ใบเดี่ยวเรียงสลับ โคนก้านใบมักแผ่
หม้อข้าวหม้อแกงลิง ต้นไม้กินแมลง นิยมปลูกประดับ
ไม้กระถาง
หม้อข้าวหม้อแกงลิง ชื่ออื่นๆ : หม้อลิง (ใต้), หม้อข้าวลิง (จันทบุรี), เขนงนายพราน, ก่องข้าวลิง ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : t