หวายขม, หวายนั่ง พืชตระกูลปาล์ม ลำต้นมีหนาม
การปลูกพืชไร่
หวายขม, หวายนั่ง ชื่ออื่นๆ : หวายดง หวายใหญ่ หวายนั่ง เสือครอง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : หวายขม ชื