หวายลิง ลำต้นเหนียว ใช้ทำเชือกและทำเครื่องจักสาน
ไม้เลื้อย
หวายลิง ชื่ออื่นๆ : หวายลิง, หวายเย็บจาก (ภาคใต้) หวายลี (สงขลา) ต้นกำเนิด : ชื่อสามัญ : – ชื่อวิทยาศาสตร์ : …