วงศ์หวายลิงและสกุลหวายลิง FLAGELLARIACEAE
การปลูกพืช
ลักษณะประจำวงศ์ วงศ์หวายลิง วงศ์ของพืช เป็นไม้เถา มีเนื้อไม้ อายุหลายปี มีเหง้าใต้ดิน เจริญด้านข้างมีรากอากาศ ใบเรียงสลั
หวายลิง ลำต้นเหนียว ใช้ทำเชือกและทำเครื่องจักสาน
ไม้เลื้อย
หวายลิง ชื่ออื่นๆ : หวายลิง, หวายเย็บจาก (ภาคใต้) หวายลี (สงขลา) ต้นกำเนิด : แทนซาเนียตอนใต้ไปจนถึงโมซัมบิกและ แปซิฟิกตะ