วงศ์ปาล์มและวงศ์ย่อยของปาล์ม PALMAE (หมากและหวาย)
ไม้ยืนต้น
ลักษณะประจำวงศ์ วงศ์ปาล์ม  ไม้ต้น ไม้พุ่ม และไม้เถา ลำต้นมีข้อและปล้องชัดเจนบางครั้งมีหนาม มีทั้งลำ เดี่ยว และแตกกอ มีน้
หวาย มีความเหนียว แข็งแรงทนทาน และยืดหยุ่นได้ดีกว่าไม้ไผ่
การปลูกพืช
หวาย ชื่ออื่นๆ : รอแต๊ะสะกอง, กาแต๊ะสะกอง, โรตันเซละ (มลายู-ภาคใต้) หวายตะคล้าทอง, หวายตะค้าทอง (นราธิวาส) ต้นกำเนิด : เ
สรรพคุณทางยาของหวายลิง พบมากตามป่าชายเลน
ไม้เลื้อย
หวายลิง หวายลิง เป็นไม้เลื้อย ลำต้นแข็งคล้ายหวาย เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3-0.8 ซม. แตกกิ่ง 3-5 เมตร หรือบางครั้งอาจยาวได้ถึง