หวาย มีความเหนียว แข็งแรงทนทาน และยืดหยุ่นได้ดีกว่าไม้ไผ่
การปลูกพืช
หวาย ชื่ออื่นๆ : รอแต๊ะสะกอง กาแต๊ะสะกอง โรตันเซละ (มลายู-ภาคใต้) หวายตะคล้าทอง หวายตะค้าทอง (นราธิวาส) ต้นกำเนิด : ชื่อ
สรรพคุณทางยาของหวายลิง พบมากตามป่าชายเลน
ไม้เลื้อย
หวายลิง หวายลิง เป็นไม้เลื้อย ลำต้นแข็งคล้ายหวาย เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3-0.8 ซม. แตกกิ่ง 3-5 เมตร หรือบางครั้งอาจยาวได้ถึง