แกงแคหอยหรือแกงข้าวคั่วหอย อาหารพื้นบ้านภาคเหนือ
เทคโนโลยีเกษตร
แกงแคหอย แกงแคหอย หรือแกงข้าวคั่วหอย เมนูอาหารพื้นบ้านภาคเหนือ ใช้ส่วนผสมเช่นเดียวกับแกงแค เพียงแต่เปลี่ยนจากแกงกับเนื้อ
หอยขม นิยมนำมาทำอาหาร เช่น แกงคั่วหอยขม แกงอ่อมหอยขม
การเลี้ยงสัตว์น้ำ
หอยขม ชื่ออื่นๆ : หอยจุ๊บ, หอยดูด ต้นกำเนิด : พบเฉพาะในแหล่งน้ำจืดเท่านั้น ชื่อสามัญ : หอยขม ชื่อวิทยาศาสตร์ : Viviparid