หางนกยูงไทย ประโยชน์และสรรพคุณทางยา
การปลูกพืช
หางนกยูงไทย ชื่ออื่นๆ : หางนกยูงไทย, จำพอ, ซำพอ, ซมพอ, ส้มผ่อ, นกยูงไทย, หนวดแมว ต้นกำเนิด : อเมริกาใต้ ชื่อสามัญ : …
หางนกยูง ส้มพอ นิยมปลูกเป็นไม้ประดับให้ร่มเงาได้ เมล็ดทานได้
ตลาดเกษตร
หางนกยูง ส้มพอ พญาไม้ผุ ขวางยอย ชื่ออื่นๆ : หางนกยูงไทย, จำพอ, ซำพอ, ซมพอ, ส้มผ่อ, นกยูงไทย, หนวดแมว ต้นกำเนิด : …