ลิ้นปี่ ภาษาอังกฤษเรียก Emilia เป็นพืชที่มีรสจืดเย็น ยอดอ่อน ใบอ่อนนำมารับประทานได้
พืชล้มลุก
ลิ้นปี่ ภาษาอังกฤษ Emilia ชื่ออื่นๆ : ผักกาดนกเขา, ผักบั้ง (ลำปาง) ผักลิ้นปี่ (อีสาน) ผักแดง  (เลย) เฮียะเออัง (จีน) ต้น …