วงศ์องุ่น VITACEAE ไม้เลื้อยเนื้อแข็ง มีมือเกาะตรงข้ามใบ
ไม้เลื้อย
ลักษณะประจำวงศ์ ชื่อวงศ์องุ่น เป็นไม้เลื้อยเนื้อแข็ง มีมือเกาะตรงข้ามใบ ข้อบวมและเป็นข้อต่อ หูใบเล็กหลุดร่วงง่าย ใบเดี่ย
องุ่น ผลไม้ลูกกลม รสหวาน
ไม้ผล
องุ่น ชื่ออื่นๆ : เครืออีโกย, กุ่ย, เถาวัลย์ขน, ส้มกุ้ง, ตะเปียงจู, เถาเปรี้ยว ต้นกำเนิด : ในเอเซีย ชื่อสามัญ : Grape, …