จวง ไม้ยืนต้น เปลือกและใบมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว
การปลูกพืชสมุนไพร
จวง ชื่ออื่นๆ : อบเชย (กรุงเทพ อุตรดิตถ์) ขนุนมะแว้ง เชียกใหญ่ (ตรัง) จวงดง (หนองคาย) เฉียด บริเวง (ระนอง) มหาปราบ (ตราด …