อเลา อินทนิลบก เป็นไม้ประดับที่ให้ร่มเงา
ไม้ยืนต้น
อเลา ชื่ออื่นๆ : อินทนิลบก (กลาง) กากะเลา (อุบลราชธานี) กาเสลา (ตะวันออกเฉียงเหนือ) จ้อล่อ , จะล่อ , จะล่อหูกวาง (เหนือ) …